Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

BO-förslag om mobbning och våld i skolan »

Lärare och annan skolpersonal bör bli skyldiga att anmäla till rektor om en elev utsätts för mobbning eller våld i skolan. Det anser barnombudsmannen Louise Sylwander som kommer att överlämna ett förslag till skolminister Ylva Johansson.

  Barnpornografi får inte skyddas av grundlagarna »

  Barnombudsmannen Louise Sylwander ställer sig inte bakom det förslag till grundlagsändringar som majoriteten i barnpornografiutredningen presenterat när det gäller innehav av barnpornografi. Förslaget täcker inte alla typer av barnpornografiska bilder och det tar inte heller tillräcklig hänsyn till den tekniska utvecklingen för framtida former av barnpornografi.

   Ny talesman för barnen i Europa »

   Barnen i Europa fick den 9 juni en ny och stark företrädare genom att Barnombudsmännens europeiska nätverk, European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) bildades i Trondheim, Norge.

    Inbjudan till presseminarium om barnfamiljernas ekonomi »

    Ekonomen Bertil Edin har på BO:s uppdrag kartlagt samhällsstödet till barn och unga under 1990-talet. Av rapporten framgår bland annat att det ekonomiska familjestödet har förändrats sammanlagt 86 gånger, huvudsakligen har det varit försämringar.

     Barnombudsmannen positiv till Barnkommitténs förslag »

     Barnombudsmannen Louise Sylwander är i stort positiv till Barnkommitténs slutbetänkande som överlämnades på onsdagen. Det är ett betydelsefullt arbete som nu har gjorts med många viktiga ställningstaganden.

      Växeln

      08-692 29 50

      Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
      tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00