Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Kommentar till proposition om FN:s barnkonvention »

-Jag välkomnar regeringens ansats till en helhetssyn för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Barnombudsmannen har sedan 1993, då myndigheten bildades, krävt en nationell strategi kring barnkonventionen. Det säger BO Louise Sylwander i en kommentar till propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige som presenterades på onsdagen.

  BO-bok om barnkonventionen »

  Enligt en enkät som Barnombudsmannen (BO) gjorde 1995 hade endast sju procent av landets kommuner behandlat FN:s barnkonvention i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. I en uppföljande enkät hösten 1997 hade en fjärdedel av kommunerna behandlat konventionen.

   Förbjud smällare för ungdomar under 18 år »

   Barnombudsmannen (BO) välkomnar initiativet från riksdagens näringsutskott att diskutera ett förbud mot smällare för ungdomar under 18 år. Idag räcker det med att ha fyllt 15 år för att få köpa smällare. Vid köp av fyrverkerier är åldersgränsen 18 år.

    Barns psykiska ohälsa oroar »

    -Vi har under en längre tid sett oroande tecken på psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige som vi måste ta på allvar, sade barnombudsmannen Louise Sylwander då hon på måndagen presenterade den andra utgåvan av faktaboken Upp till 18.

     BO om riksdagens beslut om barnpornografi: En viktig markering som skyddar barnet »

     -Lagstiftningen måste i första hand skydda barnen från att bli utsatta för brottsliga handlingar. Övergrepp ska inte ha ett grundlagsskydd! Äntligen markerar regering och riksdag att Sverige inte accepterar innehav av barnpornografi, säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till riksdagens beslut som innebär att innehav av barnpornografiskt material blir olagligt.

      Den första rikstäckande statistiska undersökningen av fjärdeklassare »

      Livsvillkoren för 10-11-åringar i Sverige varierar kraftigt. Det visar en undersökning av Barnombudsmannen (BO) där drygt 1.600 fjärdeklassare deltagit. BO har i första hand frågat barnen själva, vilket är sällsynt, men även deras lärare. Undersökningen, som är den första rikstäckande statistiska undersökningen av barns vardagsvillkor i denna ålder, ingår i BO:s årsrapport till regeringen.

       Angående barnen Okumu i Kinna: BO tar upp flyktingbarns situation med FN »

       -Det är anmärkningsvärt att Utlänningsnämnden överhuvudtaget inte berört Utlänningslagens så kallade portalparagraf som säger att barnets bästa särskilt ska beaktas, säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till hur Utlänningslagen använts angående barnen Okumu i Kinna som hotas av avvisning.

        Barnombudsmannen exporterar kunskap »

        Barnombudsmannen Louise Sylwander reser på onsdagen till Colombia för att informera om hur den svenska Barnombudsmannen arbetar. I början av april är BO inbjuden att tala i den franska nationalförsamlingen. BO:s kanslichef har nyligen återvänt från Ryssland där man håller på att införa barnombudsmän efter nordiska förebilder i sex regioner.

         Dags för barnkonventionen »

         Nu skall FN:s barnkonvention bli mer känd i kommuner och landsting. Därför får 24 lokala projekt från Malmö i söder till Östersund i norr totalt cirka 7 miljoner kronor av regeringen för att dra igång informationskampanjer om barnkonventionen riktade till bland annat lokala beslutsfattare.

          Växeln

          08-692 29 50

          Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
          tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00