Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Tingsrätterna tar inte hänsyn till barnets bästa »

Barnombudsmannen (BO) har undersökt hur fem tingsrätter, Stockholm, Göteborg, Borås, Sala och Hedemora har dömt i umgängestvister som rör barn upp till tre år. Samtliga 62 domar om umgänge under 1998 har granskats.

  Barnombudsmannen starkt kritisk till förslaget att tillåta äggdonation »

  Barnombudsmannen (BO) kritiserar förslaget att tillåta sperma eller äggdonation i samband med provrörsbefruktning. Det åsidosätter barnets rätt till sitt ursprung och identitet. BO anser att förslaget står i stark kontrast till det barnperspektiv som Sverige åtagit sig att följa genom barnkonventionen.

   Ge alla barn till asylsökande föräldrar rätt till förskola »

   Barnombudsmannen (BO) anser att rättigheten för barn till arbetslösa att gå i förskolan ska omfatta även asylsökande familjers barn utan inskränkningar. Det är barnets eget behov av stimulans och utveckling som ska styra rätten till förskola.

    Louise Sylwander slutar som barnombudsman »

    Louise Sylwander har efter sju år avböjt att fortsätta som barnombudsman när hennes förordnande går ut den 30 juni. Hon stannar dock kvar som generaldirektör/ombudsman tills regeringen har utsett hennes efterträdare. Det förlängda förordnandet går ut den 30 september i år.

     Växeln

     08-692 29 50

     Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
     tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00