Anders Hjern

Barnläkare och professor i pediatrisk epidemiologi, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

Han har sedan mitten på 1980-talet arbetat med frågor som rör förebyggande insatser för flyktingbarn. Som forskare är han knuten till Centre for Health Equity Studies (CHESS) i Stockholm, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg och Uppsala Universitet.

Anders forskning handlar bland annat om barndomen och skolans betydelse för hälsan i ett livsloppsperspektiv. Han har ett särskilt intresse för barn med särskild sårbarhet som flyktingbarn, utlandsadopterade, barn i samhällsvård, missbrukares barn, för tidigt födda och barn som överlevt cancer.