Bo Vinnerljung

Professor i socialt arbete, Stockholms universitet, forskare vid Socialstyrelsen.

Bo Vinnerljung är forskare på Socialstyrelsens epidemiologiska enhet och adjungerad professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet.

Han har under många år forskat om social barnavård, adoption och om utsatta barns utveckling, bland annat med hjälp av nationella registerdatastudier tillsammans med forskare i andra discipliner.