Carolina Överlien

Chef enheten våld och trauma, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo, Norge.

Carolina har i drygt tio år forskat om barn och ungdomar som är utsatta för våld och övergrepp och som lever i svåra livssituationer.

Hennes forskning har de senaste åren primärt handlat om barn som upplever våld i hemmet. Hennes forskning utgår från ett tydligt barnperspektiv med fokus på barnets rättigheter.