Cecilia Modig

Socionom och fd chef för Rädda Barnens Centrum för barn i kris.

Cecilia har varit verksam som socialarbetare med inriktning på barn och familj bland annat på Barnbyn Skå.

Hon har också arbetat som lärare vid socialhögskolan i Stockholm i psykologi och social metodik. Cecilia har varit projektledare och utredare vid Socialstyrelsen och Kommunförbundet samt arbetat på regeringskansliet som pressekreterare vid Socialdepartementet. Hon har även senare arbetat som politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet.

Hon har varit verksam som skribent, som redaktör för den socialpolitiska tidskriften Pocketidningen R samt producent och programledare i radio och TV.

Cecilia Modig har också publicerat en bok om ensamföräldraskap "Ensamförälder är många" (Sesam förlag 1990 ) samt tre barn- och ungdomsböcker (Natur o Kultur). På uppdrag av Rädda Barnen och socialdepartementet har hon 2009 författat skriften "Aldrig våld - 30 år av svensk agalagstiftning."

Senast var Cecilia anställd som chef för Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris. Hon har varit ordförande i Medierådet för barn och unga samt i Nätverket för barnkonventionen. Hon har numera egen konsultverksamhet.