Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör för Sida.

Charlotte Petri Gorntizka har många års erfarenhet av arbete för barns rättigheter i Sverige och internationellt, som generalsekreterare för Rädda Barnen 2003-2008 och därefter som generalsekreterare för Save the Children International.

Hon var biträdande generalsekreterare i Svenska Röda Korset 1998 -2003 och dessförinnan managementkonsult på Askus i tio år.

Charlotte har gedigen insikt i den ideella sektorn såväl som näringslivets roll och utveckling i hållbarhetsfrågor och socialt ansvar.

Charlotte är styrelseledamot i Vetenskapsrådet och Sida.  På sin fritid är hon engagerad i situationen för barn med funktionshinder. 2008 fick hon kunglig medalj för främjandet av barnets rättigheter.