Margareta Blennow

Barnhälsovårdsöverläkare Sachsska barnsjukhuset/Södersjukhuset.

Margareta är barnläkare och har arbetat med barnhälsovård de senaste 20 åren. Hon har arbetat för att ta fram metoder inom barnhälsovården för att samtala och diskutera om livsstilsfrågor. Syftet är att motverka övervikt hos barn och missbruk av alkohol bland föräldrar.

Hon är också ordförande i Svenska barnläkarföreningen (BLF) där hon driver att BLF skall ha ett ansvar för att vara talesman för barn. 

Margareta är specialsakkunnig för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Stockholms läns landsting och ordförande för specialitetsrådet där verksamhetschefer och företrädare för barnmedicinska specialiteter deltar.