Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt, juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet. Hon undervisar i ämnena barnrätt, socialrätt och förvaltningsprocessrätt på juristutbildningen samt vid socionom- och kriminologprogrammet vid universitetet.

Titti är också en frekvent föreläsare för socialsekreterare och andra yrkesgrupper som arbetar med frågor som rör barn och barns utsatthet. 

I sin forskning har Titti behandlat barns och ungdomars rättsliga ställning inom den sociala barnavården, hos myndigheter, i förvaltningsdomstol och vid familjehems- och HVB-placeringar. 

Andra forskningsfrågor som hon fördjupat sig i rör rätten till familj samt socialrättsliga reaktioner vid ungdomsbrottslighet i gäng.