Vad kan jag göra om mitt barn blir mobbat i skolan?

Svar: Ni ska prata med läraren och med rektorn. Om det inte hjälper kan ni vända er till Barn- och elevombudet (BEO) som arbetar specifikt mot mobbning i skolan.