Ledningsgrupp

Barnombudsmannens ledningsgrupp består av barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och cheferna för avdelningarna:

Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

För kontakt och förfrågningar gällande barnombudsmannen, kontakta
forfragningar@barnombudsmannen.se

För högupplösa bilder, se vår pressida.

Mårten Petersson

Chef, Avdelningen för juridik och utredning
Telefon: 08 692 29 57
marten.petersson@barnombudsmannen.se

Malin Morell

Chef, Avdelningen för kommunikation
Telefon: 08 692 29 89
malin.morell@barnombudsmannen.se