Introduktionsfilm för Pejling och dialog

Barnkonventionen för unga

Barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land.

Barnkonventionen för unga

Unga Direkt

Ett sätt att lyssna på barn och unga

Till Unga Direkt