Det här är Pejling och dialog

Barnombudsmannen har under åren 2012-2014 pejlat 50 kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv.

Det här är pejling

Vi träffar barn och unga som har erfarenhet av det område vi vill pejla. Med hjälp av metoden Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför till beslutsfattarna i ett möte.

Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.