Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Det här kan du göra

Här presenterar vi Barnombudsmannens webbaserade uppföljningssystemet Max18 och andra verktyg och stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete att omsätta barnkonventionen i handling.

Max18

Max18 - Statistik om barn och unga »

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige. 

Barnkonsekvensprövningar »

Arbetet med att tillämpa barnkonventionen och ett barnperspektiv i olika verksamheter är en process som kräver utveckling.