Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Det här kan du göra

Här presenterar vi Barnombudsmannens metod Unga Direkt, det webbaserade uppföljningssystemet Max18 och andra verktyg och stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete att omsätta barnkonventionen i handling.

Unga direkt

Unga direkt »

Unga Direkt är en metod som Barnombudsmannen tagit fram för att inspirera dig som arbetar med barn – direkt eller indirekt – att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor. 

Max18

Max18 - Statistik om barn och unga »

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige. 

Barnkonsekvensprövningar »

Arbetet med att tillämpa barnkonventionen och ett barnperspektiv i olika verksamheter är en process som kräver utveckling.