Att arbeta praktiskt med barnkonventionen

Hur ska man göra för att genomföra barnkonventionen? Här beskriver vi några framgångsrika sätt och ger tips och idéer till förändringsarbete.

Att införliva barnkonventionen på alla nivåer i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. Ansvaret för att tillämpa barnkonventionen lokalt och regionalt ligger ytterst hos politikerna. Det är landstingets och kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att barnkonventionens intentioner får genomslag i alla styrelser,nämnder, förvaltningar och bolag.