Framgångsfaktorer för inflytandeforum

Inflytandeforum kan fungera på olika sätt. Här summerar vi hur arbetet kan se ut och vilka hinder och möjligheter som finns. En rad punkter är viktiga för att inflytandeforum ska bli framgångsrika.

Barnombudsmannen har tagit del av hur olika inflytandeforum arbetar och deras erfarenheter. Här har vi summerat en rad punkter som är viktiga för att inflytandeforumen ska bli framgångsrika.

Ladda ner faktabladet