Max18 - Statistik om barn och unga

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige. 

Max18

Max18 är utvecklad utifrån ett uppdrag som regeringen gav Barnombudsmannen i december 2009.

Statistiken som visas på Max18 produceras av flera olika myndigheter. Statistiska Centralbyrån, SCB, samlar in och levererar all statistik som publiceras på Max18.

Varför behövs Max18?
Med Max18 förbättrar vi möjligheten att följa utvecklingen av barnrättsarbetet i kommuner/regioner, landsting och på myndigheter. Regeringen tycker att det är mycket viktigt att aktuell kunskap om barns levnadsvillkor finns samlad - särskilt för alla som kan påverka barns vardag.

För att kunna vidta lämpliga åtgärder och göra prioriteringar som rör barn, är det nödvändigt att beslutsfattare och tjänstemän har god kunskap om barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå.

Till Max18 - Statistik om barn och unga