Länkar

Kommuner och landsting/regioner


Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI)

Ett stödjande nätverk för kommuner som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande. På webbplatsen samlas det viktigaste inom området.

Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI)

Partnerskapet Barnkonventionen

Ett partnerskap har bildats bestående av ett antal kommuner som vill utveckla sitt arbete med barnkonventionens genomförande.

Partnerskapet Barnkonventionen

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

För att intensifiera och utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting/regioner ingicks en överenskommelse mellan SKL och regeringen 2010. En handlingsplan med utgångspunkt i överenskommelsen, konventionen om barnets rättigheter och regeringens strategi anger innehåll och inriktning för arbetet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Frivilligorganisationer


Nätverket för barnkonventionen

Nätverket är en organisation som samlar över 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Nätverket för barnkonventionen

Unicef

En frivilligorganisation som arbetar för barnets rättigheter världen över.

Unicef

Rädda Barnen

En politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen.

Rädda Barnen

Lyssna.nu

Här finns undervisningsmaterial för arbetet med barns rättigheter. Det är övningar, rollspel och filmer anpassat till olika åldrar och nivåer, från förskola till gymnasiet.

Lyssna.nu

Barnrattscertifiering.se

Snart kan du kolla om din kommun är barnrättscertifierad! Projektet kommer inom ett år att ha ett verktyg som innebär att du kan mäta hur barnkonventionen implementeras på kommunal nivå.

Barnrattscertifiering.se


Allmänt


Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen.

Barnrättsdagarna

Barnsrattigheter.com

Webbplatsen har som syfte att uppmärksamma barnrättsrelaterade nyheter och händelser världen om.

Barnsrattigheter.com