Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Områden som pejlats

Barnombudsmannen har pejlat 50 kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv.

Vi träffar barn och unga som har erfarenhet av det område vi vill pejla. Med hjälp av metoden Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför till beslutsfattarna i ett möte.

Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.

Sammanfattningar av varje pejling hittar du under respektive område nedan.

Områden som pejlats

Flyttlass

Barn i ekonomisk utsatthet »

Barnombudsmannen arbetar för att barn i ekonomisk utsatthet ska synliggöras och få sina rättigheter tillgodosedda.

Kay Main

Trakasserier och kränkande behandling »

De flesta barn har erfarenhet av kränkningar och trakasserier, antingen som mobbade, som vittne till att andra mobbas eller av att ha utsatt andra för kränkningar.