Barnens råd till makten

De barn och unga som Barnombudsmannen träffat lyfter främst fram fyra områden som viktiga: besök och besöksmiljö, information, bemötande och kontakten med föräldern mellan besöken.

Här är några av de råd som barn och unga vill ge till beslutsfattare i Kriminalvården och den kriminalvårdspersonal de möter vid sina besök:

Råd om besök och besöksmiljö

- Låt mig få se hur min förälder bor/har det.
- Gör rummen mysigare – mer hemtrevliga!
- Gör det möjligt för oss att göra fler vardagssaker tillsammans

”Att få följa med min pappa där han bor. Kunna se en film med honom. Äta mat med honom och kanske gå ut, även om det är någon typ av bur där uppe. Göra vanliga saker. Käka Mc Donalds.”

Råd kring information
- Berätta vilka regler som finns och varför de finns.
- Visa bilder på hur det ser ut inne på häktet/ anstalten så att man kan förbereda sig.
- Hjälp mig slippa fantisera om hur det är och vad som kan hända. "Och så tänkte jag hela tiden – vad hade hänt ifall det brann då?

Det är ju jättesvårt att hinna igenom alla de där dörrarna. Jag tänkte bara gud, har de någon jättefarlig här på häktet?"

Råd kring bemötande
- Se mig – var personlig.
- Ställ frågor och var intresserad av mig.
- Tänk på hur du uttrycker dig.

"Ibland brukar jag prata med poliser här. Men ibland svarar de inte. Och ibland svarar de att jag får ta en målarbok."

Råd kring kontakt
- Möjlighet till fler samtal/vecka och barn.
- Möjliggör för snabbare och mer regelbunden kommunikation genom t.ex. mejl.
- Skicka inte ut post med anstaltens namn tryckt på kuvertet.

"Det är klart att man uppskattar två samtal i veckan när jag inte ens fått höra av henne på flera veckor"