Barn i ekonomisk utsatthet

Barnombudsmannen arbetar för att barn i ekonomisk utsatthet ska synliggöras och få sina rättigheter tillgodosedda.

Flyttlass

Inom detta temaområde lyssnar vi till barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till. Vi träffar barn som har blivit vräkta och barn med erfarenhet av att bo i tillfälliga boendelösningar såsom hotell och jourhem, ordnade av socialtjänsten. Vi träffar också barn i familjer som har stora skulder och barn i familjer som får ekonomiskt stöd.

Genom projektet Pejling och dialog får barnen möjlighet att presentera sina råd och synpunkter direkt till politiker och tjänstemän i de kommuner och myndigheter vi pejlar. Sammanfattningar från våra kommunmöten med barn och politiker kan du läsa via puffarna till höger eller längst ned på sidan.