Barns röster

Se och lyssna till vad barn och unga själva tänker om sin tillvaro som vräkta eller hur det är att inte ha ett eget hem. Hur påverkas de av situationen? Vad tänker de på? Vad önskar de? 

Barn och unga har själva skrivit manus och producerat filmerna om sig själva. I filmerna reflekterar de över sin situation men de har också många frågor: Varför frågar ingen hur jag mår? Varför är det ingen som lyssnar? Vilka rättigheter har jag? Varför får jag inte leva som alla andra?

Filmerna kommer att visas i många sammanhang, bland annat för politiker och andra beslutsfattare som har makt att stärka barnets rättigheter och förbättra utsatta barns situation. Titta på filmerna genom att klicka på bilderna.

 

En kille berättar om svårigheterna med att sakna pengar.

En kille berättar om utanförskap när barn inte har en dator eller är med i sociala medier.

Att ta sig hem kan vara ett problem när pengar saknas.

En film om barn i ekonomisk utsatthet. Barnen i filmen är skådespelare. Citaten är från verkligheten.