Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hallå makten

Barn som bor i tillfälliga boenden har rätt att komma till tals- Barnombudsmannen i dialog med IVO

IVO Malmö

Barnombudsmannen har besökt IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i Malmö och förmedlat röster från barn som bor i tillfälliga boenden. På mötet deltog chefer och inspektörer från IVO, avdelning sydväst, öst och syd. Läs mer

IVO syd har nyligen genomfört tillsyn där de har tittat på ett antal ärenden av familjer som bott i tillfälliga boenden i Malmö stad under 2013. 

- Jag reagerar på att mycket av det barnen säger stämmer överens med det som vi har fått fram i vår tillsyn. Att barn inte får information som de ska, att de inte tillfrågas om sin situation och att de inte har så mycket kontakt med sin socialsekreterare, säger Camilla Martinsson, inspektör på IVO, avdelning syd.

I dialogen med Barnombudsmannen diskuterades ivrigt hur IVO kan jobba för att lyfta rättighetsperspektivet för barn som bor i tillfälliga boenden och vad som egentligen kan accepteras som en skälig levnadsnivå. 

IVO avdelning syd menar att det sällan förekommer att barn blir utredda av skälet att de är hemlösa. För att en barnavårdsutredning ska göras krävs ofta att föräldern/föräldrarna brister i sin omsorg, att barnet själv visar symptom eller att en signal kommer från någon annan person. IVO pekar på att socialtjänsten borde utreda barn i större utsträckning.
På frågan om hur IVO själva kan förbättra sin tillsyn utifrån barnperspektivet svarar de bland annat så här:

- Vi chefer på IVO måste uppmuntra våra inspektörer till att titta på alla delarna inom socialtjänsten och göra en övergripande tillsyn. Det handlar om kunskap, det handlar om attityd och en medvetenhet hos oss. Att få på sig rätt glasögon så att man vågar fråga och sätta ljuset på barnperspektivet, säger Lena Landén Jonas enhetschef på IVO avdelning sydväst.