Erfarenheter direkt från barn till kommunledningen i Norrköping

Norrköpings rådhus

Att som barn leva i en familj som tvingas söka ekonomiskt stöd via kommunens socialtjänst, kyrkor eller ideella organisationer är jobbigt. Norrköpings kommun vill nu göra uppföljningar på hur ofta barn får komma till tals. Läs mer

Den ekonomiska situationen kan begränsa barnets liv och påverka kontakter med kompisar. Om detta och annat berättade ungdomar för kommunens politiker som lyssnade och frågade aktivt.

- Det är när man hör berättelser direkt från barn som man får förståelse. Dessutom var det väldigt öppenhjärtiga berättelser. De var så modiga och berättade om sin relation till kompisar och andra säger Lars Stjernkvist kommunalråd i Norrköping.

I den diskussion som hölls efter träffen med ungdomarna pratade politikerna och Barnombudsmannen bland annat om hur kommunen kan bli ännu bättre på att följa upp hur ofta och hur mycket barn faktiskt får komma till tals i socialtjänstens utredningar. 

Roger Källs socialnämndens ordförande säger att inom politiken brukar vi ofta prata om att vi jobbar efter barnkonventionen i kommunen och det gör vi också men det vi kan göra från politiskt håll är att faktiskt gå in och granska vår verksamhet. 

-När det kommer till det här med ekonomiskt bistånd, socialbidrag och så, då är jag faktiskt lite rädd för att vi faktiskt inte pratar med barnet utan bara med vårdnadshavarna. Det är en utmaning att jobba vidare med det, säger Roger Källs socialnämndens ordförande.

Socialnämnden i Norrköpings kommun har just nu påbörjat ett arbete med uppföljning av hur ofta barn får komma till tals i utredningar och det ska bli väldigt spännande att följa upp detta arbete så att Norrköpings kommun blir riktigt bra på att verkligen lyssna på barn, avslutar Roger Källs.