Ett nytt tankesätt är vad som krävs säger makthavare i Spånga-Tensta

Spånga/Tensta

Barnombudsmannen träffade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att höra hur de tänker förvalta berättelser från barn och unga som saknar fast bostad. Berättelser som vittnar om oro och rädsla, om stort familjeansvar och om svårigheter att klara skolan.

Ann-Katrin Åslund, som är ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta var med på mötet och lyssnade till barnens råd.

- Ett uppdrag till oss politiker är att påminna oss om att alltid ha med barnen. Att fråga inför varje beslut: Har ni pratat med barnet? Det tankesättet är viktigt att sprida.

Hur förverkligas då den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter undrar Barnombudsmannen? Genom dialog med barn. Ofta är det barns egna ord som gör att attityder och beteenden kan förändras.