Gävle vill se en förändrad attityd hos vuxna som möter barn

Tala enskilt med barnet, utan föräldrar. Lita inte på att föräldrarna har berättat för barnen,  för de är också i chock och vill ofta skydda sina barn. Dessa erfarenheter av hur barnen har upplevt den information och det stöd de har fått eller inte fått framfördes under mötet med Gävle kommun. 

Gävle har tidigare år legat högt i statistiken när det gäller barnvräkningar. Men nu satsas det för fullt på det förebyggande arbetet och socialtjänsten samarbetar med bostadsbolag för att hitta olika lösningar som undviker att avhysning sker. Att det var ett ämne som skapade engagemang märktes. Kommunledningen var mottagliga för barnens egna röster och responsen var god.

- Man kan göra skillnad – det lönar sig och det är värt det! Frågan är hur vi kan skapa en sådan attityd och vilja hos vuxna som möter barn säger Maritha Johansson, ordförande i Socialnämnden, Gävle kommun.