Hemlösa barn ger råd till Malmö stad

Malmö stad

Hur är det att som barn och ung sakna bostad och tvingas bo tillfälligt på ett vandrarhem eller hotell? Det är trångt, mycket bråk och svårt att sköta skolan berättar barn för Malmö stad.

Boenden som är tänkta som temporära lösningar blir ofta till långtidsboenden, utan att någonsin bli ett riktigt hem. Bostadslösheten är som bekant inget lätt problem att lösa.  Som politiker och tjänsteman har man ett ansvar att göra situationen bättre för de barn som lever i ekonomisk utsatthet och har svårt att få en egen bostad. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard och frågan om hur Malmö stad ska tillgodose detta diskuterades under mötet. 

Carina Nilsson, kommunalråd för vård och omsorg i Malmö stad säger:

-Vi måste lyssna mer och verkligen prata med barnen kring deras upplevelser. Som politiker kan jag jobba för att skola och socialtjänst alltid samverkar för barnets bästa. Det är jätteviktigt. Jag kommer åka runt till alla fem stadsområden nu och lyfta frågan med cheferna där.

-Vi tror vi vet hur barn upplever situationen som hemlös men det är bara barnen som kan berätta vad de verkligen känner. Många efterfrågar mer information och det är nog så att vi måste bli bättre på att berätta för barn om beslut som berör dem. Även besked, som att vi faktiskt inte vet när de kan få en egen bostad, är bättre än inget besked alls.