Linköpings kommun lyssnar på barn i familjer där pengarna inte räcker till

Linköpings kommun

” Prata med mig också och inte bara föräldrarna” sa ett barn till Linköpings kommunalråd Paul Lindvall och socialnämndens ordförande Niklas Borg när Barnombudsmanen pejlade kommunen på temat ” att leva med lite pengar”. 

Barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer har ofta tidigt lärt sig att klara sig själva och anpassa sig efter olika situationer vilket kan upplevas som stressande. Bemötandet från socialtjänst och lärare i skolan är viktigt. De vuxna ska ”våga se, och våga fråga, om någon hade frågat hade jag berättat om vad jag behöver berättar ett barn för Barnombudsmannen.” Att synliggöras, att bli tagen på allvar, att bli lyssnad till och framförallt att bli tillfrågad om sina behov är det centrala budskapet från ungdomarna till vuxenvärlden.

- Det är viktigt att ta barnens upplevelser på allvar. Vi som förtroendevalda måste ha som utgångspunkt att alltid försöka förbättra barns tillvaro. Kan man inte lyssna så kan man heller inte ge den hjälp som barnen vill och inte heller följa upp att det blev rätt. Det är tre väldigt kloka och bra råd som barnen ger. Barn och unga förtjänar respekt och ett värdigt bemötande, säger Paul Lindvall, kommunalråd i Linköping.

Socialnämndens ordförande Niklas Borg fortsätter:

- En av de största utmaningarna vi har är att bemöta barn och ungdomar inom socialtjänsten så att de känner sig ordentligt lyssnade på. I ärenden som har med pengar att göra så behöver vi säkert bli bättre på att lyssna på barn oftare. Inte bara prata med deras föräldrar utan verkligen vad barnen upplever att man behöver och hur hela ens livssituation ser ut.