Samarbete mellan skola och socialförvaltning i Sigtuna kommun

Ge mycket stöd, före, under och efter en vräkning. Berätta för barnet i enrum om vilka alternativa lösningar som finns och vad de innebär. Det var barnens budskap som förmedlades när Barnombudsmannen förde dialog med Sigtuna kommun.

Ibrahim Khalifa, ordförande i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun tog till sig barnens råd.

- En framgångsfaktor skulle kunna vara att vid en vräkning så har en person som sin enda uppgift att hjälpa, stötta och prata med barnet och hela tiden ge information om vad som händer. Den personen ska inte tänka på något annat än att stötta barnet.

Lola Svensson som är ordförande för barn och ungdomsnämnden och individ och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna pratade om att det är svårt men viktigt att komma i kontakt med dessa barn.

- Ett bättre samarbete mellan skola och socialförvaltning tror Sigtuna kommun kan göra det lättare att upptäcka barn som är i behov av stöd, menar Lola Svensson.

- I Sigtuna kommun ska vi bygga upp en ny organisation för samverkan och tidig upptäckt av barn som far illa. Jag vill förebygga att den här situationen ska uppstå säger Lola Svensson efter att Barnombudsmannen presenterat barns och ungas råd till beslutsfattarna.