Stockholms stad kan bli bättre på att se barn i ekonomisk utsatthet

Stockholms stad

Att vuxenperspektivet är rådande inom socialtjänsten blir tydligt när Stockholms stad lyssnar till barnens råd. Barn och unga gav en bild av maktlöshet och en misstro mot socialtjänsten och samhällets stöd. 

Socialtjänsten ska prata med mig och tro på mig, det är viktigt att vi som barn också får information. Det var två budskap som barn från ekonomiskt utsatta familjer utan fast bostad framförde till makthavare i Stockholms stadshus.

Fredrik Jurdell, chef för avdelningen för stadsövergripande sociala frågor inom Stockholms stad höll med.

- Försörjningsstödssidan på socialtjänsten har haft ett vuxenperspektiv och där ska vi arbeta mer med barn- och ungdomsperspektiv. Rinkeby-Kista har till exempel tagit fram en metodhandbok som vi nu sprider till övriga stadsdelsförvaltningar.