Barns råd till makten - om ekonomiskt stöd

Jag har en egen dator som jag fått låna från skolan

Barnombudsmannen har tagit del av barn och ungdomars erfarenheter av hur det är att leva i en familj som inte har tillräckligt med pengar. Det handlar om familjer som måste söka ekonomiskt stöd via kommunens socialtjänst, kyrkor eller ideella organisationer.

- Lyssna på barnen också och inte bara på föräldrarna.

 - Viktigt med bra bemötande från socialtjänsten.

- Allt måste vara gratis i skolan.

- Hjälp till med praktiska saker, mat som kläder, presenter till kalas och andra aktiviteter annars blir det svårt med sociala relationer.

- Hjälp till med att lära sig om pengars värde.

- Det borde vara obligatoriskt att följa upp en barnfamilj som har fått ekonomiskt stöd en lång tid. Tala då med barnet enskilt. Peppa för framtiden.

- Hjälp även till med sysselsättning till de vuxna.

 - Hjälp till med psykisk hälsa. Att sakna pengar innebär en enorm stress och press.