Barn i samhällets vård

Barn och unga som är omhändertagna av samhället måste garanteras alla barnkonventionens rättigheter.

Ensamkommande barn

Barn placerade på HVB och i familjehem
Barn och unga som är omhändertagna av samhället måste garanteras alla barnkonventionens rättigheter.

I rapporterna Bakom fasaden (2011) och I´m sorry(2010) har Barnombudsmannen tidigare undersökt och rapporterat situationen för placerade barn och unga. Nu undersöker vi vad kommunerna gör för att trygga deras rättigheter och vi ger förslag på hur arbetet kan bli bättre.

Till vår hjälp har vi barn och unga som av olika skäl inte kan bo hemma. De berättar hur de upplever sin situation och får möjlighet att föra fram sina erfarenheter och förslag till kommunens högsta beslutsfattare.