Barnens råd till makten

Nedan har vi samlat råd från barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma. De har erfarenheter från hem anordnade av socialtjänsten eller staten. Barnen och ungdomarna har delat med sig av sina råd till beslutsfattare och till de som jobbar med barn och unga. Råden är samlade från flera gruppträffar och enskilda samtal.

När det är låst känner jag mig som en hund

 


Bemötande
- Bemöt mig med respekt. Bemöt mig inte som om jag är dum.
- Ta oss seriöst.
- Undvik många personalbyten, vikarier fattar inte beslut.
- Tid ensam med personal.
- Låt oss inte lida för vad andra gjort. "Alla behöver kärlek"


Delaktighet
- Delaktighet – inte maktlöshet.
- Ta hänsyn till våra åsikter .
- Individanpassa reglerna efter ungdomarnas behov.
- Inga repressalier när man ställer frågor.
- Val av aktiviteter. Citat: "När vi säger våra synpunkter säger de; Nej, så här är reglerna. Det kan vi inte ändra på"


Råd om HVB
- Viktigt med fin och trivsam miljö.
- Mer kontakt med sin familj.
- Ge oss tillgång till internet och telefon.
- Om man inte får permission, hjälp till med alternativ. Citat: När det är låst känner jag mig som en hund.


Råd om skola
- Skola även under akutplacering.
- Lika mycket skola som vännerna som bor hemma. citat "Jag har inte haft någon riktig skola på hela detta året."


Råd till socialen
- Individanpassa behandling.
- Lyssna – ord måste räcka.
- Vad engagerad, ge råd och stöd.
- Ge framtidstro – skratta inte åt mina drömmar.
- Hör av er! Citat "Jag berättade att jag vill bli arkitekt, då skrattade hon"


Råd till kommunen
- Ha bättre koll på hemmen.
- Kontinuitet viktigt, inte använda för mycket vikarier.