Barns röster

Här berättar några av de barn och unga som befinner sig i samhällets vård om sina upplevelser och erfarenheter.

Melanie har varit omhändertagen enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) sedan hon var liten. Hon har erfarenheter från jourhem, familjehem och hem för vård eller boende.

Jamir berättar om hur viktigt det är med bra stöd när man kommer ensam till Sverige. Men också om oron att bli ansvarig för sin familj när de äntligen får komma hit.

Zarah berättar om det som upptar hennes tankar som ensamkommande barn i Sverige.

Darius lever i Sverige utan sin familj. Han berättar om ensamhet och saknad.

Abdul kallar sig annorlunda och har flytt från sitt land till tryggheten i Sverige. Men det är lätt att det blir fel. Lyssna till hans råd!

Hasans önskan är att få stanna i Sverige, undan faror och med möjlighet att studera.

När Karim kom till Sverige undrade han vart han kommit. För honom började det inte bra.

Yousef önskar att någon hade lyssnat på honom. Han vill gå i skolan på samma villkor som alla andra.

Alternativ till LVU. Yonnis förklarar varför man inte alltid ska ge en ungdom LVU utan att man istället kan göra på andra sätt.

En film om barn i samhällets vård. Barnen i filmen är skådespelare. Citaten är från verkligheten.