Botkyrka första kommunen att pejlas

Botkyrka

Ensamkommande flyktingbarn i Botkyrka har träffat beslutsfattare inom socialtjänsten och fått möjlighet att föra fram sina åsikter om sin situation och hur de blivit omhändertagna. Det skedde när Botkyrka blev den första kommunen att pejlas av Barnombudsmannen inom uppdraget Pejling och dialog för att stärka barns rättigheter.

Mats Einarsson är ordförande i socialnämnden i Botkyrka och en av de som deltog på mötet.

– Människor är inte problem utan medborgare med enorma möjligheter. Vi träffade några ambitiösa ungdomar som kommer att göra Botkyrka, Sverige och världen bättre. De har rätt att bli hörda, och vi har som kommun skyldighet att lyssna.

Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, tyckte mötet var givande.

– Utifrån de här ungdomarnas berättelser gör jag mig en bild av hur vi inom socialtjänsten lever upp till våra mål. Den här pejlingen kompletterar de bilder och den kunskap vi tar till oss från andra håll, bland annat i vår forskning om ensamkommande flyktingbarn, så att vi kan vara ett gott stöd för ungdomarna. I mötet fick vi en del råd som vi tar till oss, bland annat om skolan som är så viktig och där vi har ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola. Men allra roligast var att få höra om deras drömmar, och förhoppningsvis har de möjlighet att kunna förverkliga dem.

Fredrik Malmberg, barnombudsman, hoppas och tror att många kommuner nu kommer att följa Botkyrka som ett gott exempel.

– Botkyrka kommun har i handling visat att beslutsfattarna på allvar vill lyssna på barn och unga. Som barnombudsman är jag glad över engagemanget och lyhördheten hos kommunens ledande företrädare när de tackade ja till att bli den första kommunen i Sverige som medverkar i Barnombudsmannens regeringsuppdrag Pejling och dialog. Botkyrka har visat på kraften och betydelsen av att utveckla dialogen med barn och unga.