Ensamkommande ungdomar om god man

Den viktigaste kontakten man har som barn när man kommer ensam till ett nytt land. Så beskriver ensamkommande ungdomar en god man. De berättar hur viktigt det är att ens gode man bryr sig, hjälper till och anstränger sig. En god man kan också visa vägen in i det svenska samhället. 

– Allt blir väldigt abstrakt vid skrivbordet. Man blir berörd. Jag tar med mig en annan känsla in i myndighetsutövningen. Den här utsattheten. Jag kommer att bli mer observant i jobbet framöver, säger Åsa Ryding, förvaltningsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Den 11 april träffade representanter för Länsstyrelsen i Stockholm och Södertörns överförmyndarnämnd ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Samtalet handlade om god man. Ungdomarna förklarade hur viktigt det är med förtroende och en bra relation till sin gode man.

– Jag tror vi ofta ser det mer tekniskt, men det mänskliga är så viktigt. Hur ska vi kunna kontrollera och tillförsäkra de egenskaperna? Det tål att tänkas på, säger Niklas Näslund, enhetschef vid Södertörns överförmyndarenhet efter mötet.

Ensamkommande barn och ungdomar som Barnombudsmannen träffat känner sällan till vart de ska vända sig om de har problem med sin gode man eller ens vad en överförmyndare är. Ungdomarna på mötet skulle vilja få bättre information om det.

– Vi måste se till att den information om överförmyndaren som vi lämnar till de ensamkommande barnen finns på fler språk än bara svenska, säger Niklas Näslund.
Ungdomarna lyfte fram hur viktigt det är att en god man har kunskap om ensamkommande barns behov. De berättade hur man tidigt behöver hjälp med skor och kläder, hjälp med asylansökan och hjälp in i samhället.

– Jag tänker att överförmyndarnämnderna skulle kunna ha en bättre dialog och en samsyn om vad som krävs. Vi på Länsstyrelsen har ett råd- och stödansvar som vi nog kan förbättra, säger Eva Lundgren Axell, enhetschef vid Länsstyrelsen Stockholm.