Forshaga kommun lyssnar till placerade ungdomar

Forshaga

Splittra inte syskon när socialtjänsten familjehemsplacerar barn, ge bättre psykologiskt stöd till omhändertagna ungdomar och använd ungdomslotsar inom socialtjänsten. De var tre av budskapen från de omhändertagna ungdomarna.

Angelica Rage, kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun, och Peter Öhlander, biträdande barn- och utbildningschef, lyssnade noga på ungdomarnas förslag om hur det kommunala arbetet kan förbättras. Mötet var en del i Barnombudsmannens uppdrag Pejling och dialog för att stärka barnets rättigheter.

– Vad får de ungdomar som vi placerar vara med om? Vi behöver göra fler besök, ha bättre åtgärdsplaner och tätare uppföljningar. Nu börjar vi! Så känns det när jag går härifrån, säger Peter Öhlander.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om ungdomslotsar på P4 Värmland