Placerade ungdomar i dialog med Örebros politiska ledning

Örebro

Kommunen borde ha bättre koll på hur barn och unga har det i familjehem och på hem för vård och boende (HVB). Barn och unga måste också få bli mer delaktiga i de beslut som berör dem. Det var två av budskapen till Örebros ansvariga politiker.

Under tisdagen besökte ungdomar med erfarenhet av att vara placerade i familjehem och på HVB Örebros kommunledning. Besöket arrangerades av Barnombudsmannen inom uppdraget Pejling och dialog för att kommunicera den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter.

Lena Baastad (s), kommunstyrelsens ordförande, Thomas Esbjörnsson (s), kommunalråd och ordförande för programnämnden barn och utbildning, och Rasmus Persson (c), kommunalråd och ordförande i programnämnden för social välfärd, lyssnade noga till ungdomarnas erfarenheter.

– Det var väldigt starkt att höra dem berätta. Vi bör bli bättre på att följa upp hur de har det i hemmen och hur skolgången fungerar, framhåller Lena Baastad efter mötet.

Rasmus Persson instämmer och vill nu undersöka frågan närmare.

– Jag tar med mig till socialförvaltningen hur vi säkerställer skolgången och att vi faktiskt lyssnar in ungdomarna både innan och under den tid man är placerad. Ett konkret råd som vi fick var att socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet bör träffas utanför familjehemmet när kommunen kommer på besök, på en neutral plats så att man kan tala ostört.

Thomas Esbjörnsson slogs av hur skolgången kan brista för barn och unga som är placerade i familjehem och på HVB.

– I vissa fall verkar det handla om organisatoriska problem och vi kan behöva ställa andra krav på hemmen och skolorna, kommenterar han och fortsätter:

– Känslan var också stark hur de här barnen blir bollade med. Att saker bara händer. De vet inte var, inte hur, och inte varför saker sker. Och när det väl sker så får de inte så mycket att säga till om. Det berörde mig väldigt mycket.

För Lena Baastad har mötet gjort att barns och ungas rättigheter har fått en tydligare plats på den politiska agendan.

– Det är oerhört modigt av ungdomarna att komma hit. Vi har nu ett ansvar att faktiskt ta med deras råd ut i vår verksamhet. I slutändan handlar det om hur vi tar hand om våra barn och unga.