Politiker i Piteå fick råd från HVB-placerade ungdomar

Relationen och informationen från socialtjänsten skulle kunna bli mycket bättre menar några av de barn och unga som Barnombudsmannen pratat med.

”Jag vill helst inte vara här, jag vill till ett familjehem men socialtjänsten lyssnar inte.” Det var ett budskap som framfördes när Barnombudsmannen hade möte med Piteå kommun i slutet av april.

Att man som ung kille eller tjej placerad på HVB känner att man inte blir lyssnad på av socialtjänsten är ett problem som måste tas på allvar menar Barnombudsmannen. Enligt den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter ska alla barn ges förutsättningar att göra sin röst hörd och barnets bästa ska beaktas i alla beslut som tas.

Några av de barn och unga som Barnombudsmannen pratat med i Piteå upplevde att relationen och informationen från socialtjänsten skulle kunna bli mycket bättre. Eftersom både socialnämndens ordförande Agnetha Eriksson och verksamhetsområdeschefen Roger Burman var med på mötet finns chanser till förändring på området.

- Det jag tänker på är att många barn säger att de vill veta vad som händer. Vi på socialtjänsten kanske tänker att det är bättre att barnet inte får all information för att inte behöva bekymra sig. Vi får ofta veta i efterhand, när en placering är avslutad vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Vi på socialtjänsten måste försöka bli bättre på att få reda på det under tiden för att kunna göra något åt det säger Roger Burman, verksamhetsområdeschef för Stöd till barn och familjer i Piteå kommun.