Ungdomar på HVB-hem mötte Gotlands politiska ledning

Gotland

Den 13 september träffade HVB-placerade ungdomar några av Gotlands politiker för att tillsammans med Barnombudsmannen diskutera placerade ungdomars situation. Med på mötet var regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S), regionstyrelsens vice ordförande Hanna Westerén (S) och Brittis Benzler (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ungdomarna lyfte fram behovet av att bli bemötta med respekt och få delta i beslut som rör dem själva, att kunna behålla kontakten med sin familj, att få bo i en fin och trivsam miljö och att få möjlighet till en bra skola. Kollektiv bestraffning var en annan viktig fråga som diskuterades. Ungdomarna framhöll att kommunen borde ha bättre koll på HVB-hemmen.  

Mötet uppmärksammades av Gotlands Allehanda