Domstolsverket fick ta del av barns synpunkter på rättsprocessen

Domstolsverket

Den 26 maj förmedlade tre ungdomar sin bild av hur det är att gå igenom en rättsprocess för representanter från Domstolsverket – den myndighet som samordnar Sveriges domstolar. 

Tunga och långdragna tvister i domstol påverkar alla delar av barnets liv. Det är jobbigt att träffa många nya människor och inte veta vad som händer härnäst. Rädslan för att inte bli trodd. Oron för att det man berättar förvrängs och vikten av att själv få berätta sin historia. Det blir svårt att koncentrera sig i skolan.

– Det var ett möte med verkligheten. Vi får bara läsa vad de tycker och tänker. Nu fick vi höra det direkt från deras munnar, sade Ylva Myhrberg, rådman och ansvarig för familjerätt på Domstolsverket, efter mötet.  

Lennart Johansson, rektor för Domstolsakademin, identifierade flera saker att arbeta vidare med:

– Bemötandet i domstol måste vi förstärka ytterligare. Jag kan tänka mig att vi även behöver se över vårt utbildningsutbud så att vi kan nå domare med andra utbildningsinsatter än vi gör idag.