Enköpings kommun fick goda råd av ungdomar

Enköping

Göran Hedström, skolchef, Tobias Åsell, verksamhetschef för grundskolan, Bitte Myrsell, ordförande för socialnämnden och Elisabeth Kantor, socialchef i Enköpings kommun mötte på måndagen den 30 september tre ungdomar från Enköping som vuxit upp med våld. Ungdomarna hade ett flertal råd till politikerna om hur de hade velat att skolan och socialtjänsten skulle ha agerat för att underlätta för dem. Mötet blev väldigt uppskattat, både av ungdomarna och politikerna. 

- Det var starkt att få sitta tillsammans med barnen. Jag beundrar dem för att de ville berätta för oss om sin verklighet, sade Göran Hedström direkt efter mötet i ett pressmeddelande från Enköpings kommun.

Ett av de grundläggande budskapen från ungdomarna gällde bemötandet från vuxna, hur viktigt det är att bli tagen på allvar och att bli respekterad.

- Uppdraget som alla vuxna har i skolan är att skapa relationer till barnen, sade Tobias Åsell, efter mötet i pressmeddelandet från Enköpings kommun.

- Vilket ansvar lägger vi på barnen? De kan behöva hjälp av vuxna i sitt inflytande och i sin delaktighet när det gäller att fatta viktiga beslut, avslutade han.

Läs pressmeddelandet här