Ett fyrtiotal politiker och tjänstemän i Jönköping deltog i maktmöte

Jönköping

Barnombudsmannen arrangerade på tisdagen den 29 oktober ett möte i Jönköpings kommun med anledning av Pejling och dialog. Över 40 personer från olika verksamheter i kommunen medverkade. I mötets första del deltog en ungdom med stora skyddsbehov som för bland annat Andreas Sturesson, kommunalråd och Cecilia Grefve, förvaltningschef för Socialtjänsten, föreslog nya sätt för kommunen att hjälpa barn med skyddsbehov.

Mötets andra del präglades av diskussioner om hur kommunen kan förbättra sitt stödarbete till våldsutsatta barn.

- Samtalet med Barnombudsmannen gav mig nya insikter om de praktiska svårigheter som finns för de barn som lever med de största skyddsbehoven. I den diskussion som fördes tror jag att vi hittade nya arbetssätt för att underlätta vardagen för de mest utsatta barnen, sade kommunalråd Andreas Sturesson direkt efter mötet i ett pressmeddelande från Jönköpings kommun.

Läs pressmeddelandet här