Hur kan vi bli bättre? Umeås politiker diskuterade våld i nära relationer

Umeå

Ett flertal av Umeås högsta politiker samlades den 11 december i Folkets hus för att tillsammans med en ungdom från Umeå diskutera hur stödet till våldsutsatta barn och ungdomar kan bli bättre. Ämnen som diskuterades var bland annat förutsättningarna för barn att vittna vid vårdnadstvister och skolans viktiga roll i att förebygga våld i hemmen. 

Eva Andersson, ordförande i socialnämnden var en av de medverkande politikerna och hon tyckte mötet var väldigt givande. Samverkan mellan skola och socialtjänst såg hon bland annat som en viktig faktor att arbeta vidare med.

- Jag tycker vi borde ordna gemensamma seminarier och utbildningar så att vi har ett gemensamt förhållningssätt i de här frågorna. Det tycker jag att vi borde klara av under nästa år, sade Eva Andersson i en intervju med Barnombudsmannen efter mötet.

Se inslag i TV4 Nyheterna Umeå