Skellefteå kommun i dialog med våldsutsatta ungdomar

Skelefteå

Tre politiker träffade under torsdagen den 12 december 2013 två ungdomar från Skellefteå som har vuxit upp med våld hemma. Politikerna fick väldigt konkreta råd om man hur man bäst hjälper barn och ungdomar som lever med våld i en nära relation. Vikten av att socialtjänsten gör oanmälda besök kom upp vid ett flertal tillfällen, liksom värdet i tidiga uppföljningar. Vuxna i skolan och inom socialtjänsten måste våga se och stå upp för barn som utsätts för våld hemma.

– Vi har fått både ris och ros från ungdomarna. Inte minst framhåller de hur viktigt det är med oanmälda besök och att insatser kommer tidigt, sade han till Norran efter mötet.

Även socialnämndens ordförande, Kenneth Fahlesson, var med på mötet.

- Det var ett bra möte. I vårt fortsatta arbete måste vi bli bättre på tidiga insatser och att alltid tänka på att barnen ska ha möjlighet att påverka sin situation, säger han i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Läs pressmeddelandet här

Se inslag i TV4 Nyheterna Skellefteå

Läs artikel i Norran (artikeln är tyvärr inte längre tillgänglig online)