Tre ungdomar på maktmöte med Uppsalas ledning

Uppsala

Det är viktigt att barn och ungdomar får information om våld, alkoholism och psykisk sjukdom i skolan, helst redan i förskolan. Skolpersonal och andra vuxna måste också våga reagera på barns signaler om att något inte står rätt till, det ska inte behöva gå så långt som till skolk och bråk för att vuxna ska reagera. Det var några av de goda råd som tre ungdomar förmedlade till Uppsalas kommunledning vid maktmötet som hölls den 3 september.

- Vi ska lyssna till barn och unga, de ska ges möjlighet att vara delaktiga inför beslut. Det är i linje både med barnkonventionen och med kommunens barn- och ungdomspolitiska program. Pejlingen är ett sätt att få inblick i vad barnen tänker och upplever kring de insatser vi har, vad som fungerar och vad som kan bli bättre, sa Anders A Aronsson (FP), ordförande i socialnämnden för barn och unga, efter mötet i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här