Psykisk ohälsa - Barn och unga om samhällets stöd

Alla barn och unga har rätt till bästa möjliga hälsa, relevant sjukvård och rehabilitering.

Paxbild

Ett arbete på både lokal och nationell nivå

Alla barn och unga har rätt till bästa möjliga hälsa, relevant sjukvård och rehabilitering.

Psykisk ohälsa är ett av de områden som ingår i Pejling och dialog. Vi möter barn och unga som är experter på de insatser samhället erbjuder för barn som mår dåligt - från elevhälsovården i skolan till bup öppenvård och dygnsvård. 

Hur upplever de att vårdkedjan och de olika verksamheterna fungerar i praktiken? Och vad kan bli bättre?

Barnen får möjlighet att berätta om sina erfarenheter och ge råd till ansvariga beslutsfattare inom landsting och regioner.

Psykisk ohälsa är dessutom det tema som Barnombudsmannen fördjupar sig i under året och avrapporterar till regeringen i mars 2014.