Barnens råd till makten

Barn och unga som har upplevt psykisk ohälsa och har erfarenhet av de vårdinsatser som samhället erbjuder har delat med sig av sina råd till beslutsfattare inom landsting/regioner. Råden är samlade från flera gruppträffar och enskilda samtal.

Råd till personal i olika verksamheter:

 


- Ställ upp non-stop.
- Respektera och visa hänsyn.


- Man ska inte höra på vad någon säger, man ska lyssna på vad det är de menar.


- Ställ frågor och skriv ner. Ställ inga frågor som det inte finns några svar på.


- Var ärlig men sockra inte ämnet.

Råd till kommunerna:


Råd till andra barn: