Barns röster

Barn och unga berättar om hur de upplevt samhällets stöd när de mått dåligt och sökt hjälp.

Så här har några av de barn och unga vi har mött upplevt samhällets stöd när de mått dåligt och sökt hjälp. Barnen i filmen är skådespelare. Citaten är från verkligheten.